Bendrosios nuostatos.

1. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą įsigyti prekių "Vaikovaikams.eu" parduotuvėje internete. Šią  parduotuvę įkūrė ir prekes joje pardavinėja

  • UAB „Orewa",
  • Juridinio asmens kodas 302588466
  • PVM kodas LT 100005964418
  • Pramonės g. 97, 11115 Vilnius
  • Mob.+ 370 616 73390
  • El.p. info@vaikovaikams.eu.

2. "Vaikovaikams.eu" turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles.

Klientui apsiperkant Parduotuvėje, įskaitant ir užsakymo vykdymą, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą "Vaikovaikams.eu", jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms, paspausdamas prie atitinkamos nuorodos dėl susipažinimo „SUTINKU". Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu "Vaikovaikams.eu", priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. "Vaikovaikams.eu" atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II.  Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos.

1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje "Vaikovaikams.eu", pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas privalo užsiregistruoti pateiktoje registracijos formoje. Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. "Vaikovaikams.eu" patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Užpildžius registracijos formą, klientui prisijungimo duomenys bus išsiųsti nurodytu el.p.

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą "Vaikovaikams.eu". Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo, tačiau iki jo vykdymo pradžios (apmokėjimo). Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su "Vaikovaikams.eu" parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą..

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas "Vaikovaikams.eu". Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Vaiko vaikams.eu. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Vaiko vaikams.eu yra sudaryta krepšelyje nurodytų prekių pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Vaiko vaikams.eu gauna patvirtinimą iš Kliento banko apie atsiskaitymą už prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, Vaiko vaikams.eu sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys prekių pristatymui.

7. "Vaikovaikams.eu" gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas, kad užsakymas yra vykdomas nurodytu elektroninio pašto adresu.

Išsiuntus prekes, klientas gauna pranešimą, kad užsakymas buvo išsiųstas.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas "Vaikovaikams.eu" duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.

III.  Prekių garantija.

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje. Jei Klientas abejoja dėl pasirinktos prekės savybių, jis privalo apie tai pranešti "Vaikovaikams.eu" ir prieš perkant prekę įsitikinti, kad jos savybės atitinka Kliento suvokimą ir lūkesčius.

2. "Vaikovaikams.eu" nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. "Vaikovaikams.eu" įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

3.1. "Vaikovaikams.eu" įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

3.2. "Vaikovaikams.eu" įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Vaiko vaikams.eu neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame "Vaikovaikams.eu".

3.3. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, "Vaikovaikams.eu" įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

3.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

4. "Vaikovaikams.eu" parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu info@vaikovaikams.eu. Pirkėjui rekomenduojama nufotografuoti pastebėtus defektus ir nedelsiant atsiųsti Pardavėjui fotonuotraukas elektroniniu paštu.  Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą Pardavėjas per 3 darbo dienas informuos Pirkėją nurodytomis susisiekimo priemonėmis.Taip pat per kiek laiko gali pašalinti defektus.

Jei defektai nėra dideli Pirkėjui yra atsiunčiamos naujos dalys. Jei defektai yra dideli – atsiunčiama kita prekė. Visa tai atliekama pardavėjo lėšomis.

5. Jeigu trūkumai atsirado dėl "Vaikovaikams.eu" ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. "Vaikovaikams.eu" per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

6. Garantijos suteikimo sąlygos:

6.1. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

6.2. Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus buitinėje technikoje ir balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams.

6.3. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.

6.4. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

6.5. Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

7. Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.

8. Svarbu žinoti: garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus:

  • PVM sąskaitą-faktūrą,
  • Pirkimo čekį.

Saugokite šiuos pirkimo dokumentus, neišmeskite jų iki garantinio termino pabaigos.

IV.  Prekių kainų nustatymas.

1. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

2. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos EUR su PVM.

IV. Apmokėjimo tvarka ir terminai.

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš "Vaikovaikams.eu" Parduotuvėje nurodytų būdų:

1. Planas bankiniu pavedimu.

2. Grynaisiais - atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Mokėjimo planas netaikomas baldų, čiužinių užsakymui ir galioja tik esančioms užsakymo momentu prekėms (Prekės likutis: turime). Pirkėjas privalo sumokėti kurjeriui pinigų sumą, kuri nurodyta užsakyme grynaisiais. Būtina turėti tikslią sumą be grąžos.

3. Planas 50:50 - mokama 50% iškart pavedimu, likusi 50% dalis mokama paveimu prieš prekės išsiuntimą. Taikomas tik baldų užsakymams.

4. Prekių įsigijimas išsimokėtinai su "Moki lizingas".

2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik "Vaikovaikams.eu" gavus apmokėjimą už prekes.

3. Per 3 dienas negavus pavedimo už prekes, užsakymas anuliuojamas.

4. Apmokant už prekes bankiniu pavedimu, skiltyje "paskirtis“ nurodyti PVM sąskaitos numerį ir užsakymo numerį bei užsakovo vardą ir pavardę, kurio vardu buvo pateiktas užsakymas.

V.  Kitos nuostatos.

1. Visi pranešimai "Vaikovaikams.eu" turi būti teikiami elektroniniu paštu info@vaikovaikams.eu arba mob.t. +  370 616 73390 .

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir "Vaikovaikams.eu" vyksta valstybine kalba.

VI.  Prekių pristatymas.

1. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsisakyti bet kuriuo Jums patogiu laiku. 

Kurjerių tarnyba prekes pristato klientui į namus pagal nustatytus įkainiu.

Kai kurias prekes galite atsiimti patys iš mūsų salono. Prekės į saloną siunčiamos, tad į kainą bus įskaičiuotas ir pristatymo mokestis.

2. Apie paruoštą užsakymą informuosime el. paštu.

3. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui prie prekės nurodytais terminais, jei terminas nenurodytas, tai prekės pateikimas užtrunka 2-4 dienas, nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos.

4. Jei užsakymą apmokėsite grynaisiais pinigais, įsitikinkite, kad prekių atsiėmimo metu turėsite tikslią grynųjų pinigų sumą, nurodytą Jūsų užsakyme. 

5. Nurodytos pristatymo kainos galioja visoje Lietuvoje, baldai pristatomi iki namo, be užnešimo paslaugos.

Norėdami gauti papildomą baldų užnešimo ar surinkimo paslaugą-informuokite mus.

6. Baldai pristatomi nesurinkti.

7. Pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja papildomai. Derinti pristatymo galimybę.

Svarbu:

Kurjeriui pristačius prekes, pirkėjas (prekės gavėjas) privalo siuntą apžiūrėti ir įsitikinti, kad siuntos pakuotė nėra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista). Jei siunta buvo pažeista, privalo raštiškai su kurjeriu užpildyti pakuotės pažeidimo patikrinimo aktą, nes pretenzijos dėl prekių pažeidimų vėliau nebus priimtos. Pirkėjas, apie prekės pažeidimą, pardavėją privalo informuoti telefonu arba el. paštu nedelsiant.

Dėmesio:

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo, arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Todėl atsiimant prekes būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

VII.  Prekių grąžinimas ir keitimas.

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo", kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.


1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
1.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
1.2  Pardavėjui gavus raštišką pranešimą apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, prekės bus grąžintos Pardavėjo sąskaita per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.
1.3 Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 15 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo bus grąžinta prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Jeigu grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos nebus.
1.4 Pirkėjas negali pasinaudoti 1 punkte nustatyta teise atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo (jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas), laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo, prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

1.5 Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, bei ranka pildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą, kurioje būtina nurodyti atsisakymo priežastį;
1.6 Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.vaikovaikams.eu, gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.vaikovaikams.eu tikslais ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, jeigu prie teiginio „Užsiprenumeruok naujienlaiškį“ bus pažymėta varnele. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

8.3 Pardavėjas neatsako už Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Pirkėjas patenka per interneto tinklalapyje www.vaikovaikams.eu esančias nuorodas. Pirkėjas turėtų susipažinti su kiekvieno ne Pardavėjui  priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.