Vartotojų įsigytų prekių gražinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
1.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
1.2  Prekės gražinamos pardavėjui, gavus tik raštišką pranešimą apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.
1.3  Pardavėjui, gavus gražinamas prekes ir įvertinus jų kokybę per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo gavimo, bus gražinta prekės kaina.

Šiuo atveju patirtos Pardavėjo siuntimo išlaidas į abi puses (realus pardavėjo patirtas nuostolis pervežant kliento prekes) už kokybiškas prekes bus išskaičuotos iš pirkėjo ir negražinamos.

1.4 Pirkėjas negali pasinaudoti 1 punkte nustatyta teise atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo (jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas), laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo, prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

1.4.1. Pirkėjai negali atsisakyti kokybiškų prekių, kurios yra gaminamos pagal individualius užsakymus. Šiai grupei priskiriami nestandartinių matmenų čiužiniai vaikams: 160x70, 160x80, 160x90, 180x80, 180x90, 190x80 cm.

1.5 Prekės gražinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Gražinant būtina pateikti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, jei gražinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei gražinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, bei ranka pildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą, kurioje būtina nurodyti atsisakymo priežastį;
1.6 Už gražinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima gražinamos prekės.