Garanatija

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės el. parduotuvėje. Jei Klientas abejoja dėl pasirinktos prekės savybių, jis privalo apie tai pranešti Vaikovaikams.eu ir, prieš perkant prekę, įsitikinti, kad jos savybės atitinka Kliento suvokimą ir lūkesčius.

2. Vaikovaikams.eu nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Prekių atžvilgiu Vaikovaikams.eu įsipareigoja:

3.1. Perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

3.2. Pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Vaikovaikams.eu  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Vaiko vaikams.eu.

3.3. Pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas.

3.4. Pristatyti prekes supakuotas, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų apsaugotos transportavimo metu ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.

4. Vaikovaikams.eu parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka nedelsiant pranešti apie tai telefonu mob. +370 616 73390 arba elektroniniu paštu info@vaikovaikams.eu. Pirkėjui rekomenduojama nufotografuoti pastebėtus defektus ir nedelsiant atsiųsti Pardavėjui fotonuotraukas elektroniniu paštu.  Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą Pardavėjas informuos Pirkėją nurodytomis susisiekimo priemonėmis per 3 darbo dienas bei per kiek laiko gali pašalinti defektus.

Jei defektai nėra dideli, Pirkėjui yra atsiunčiamos naujos dalys. Jei defektai dideli – atsiunčiama kita prekė. Visa tai atliekama pardavėjo lėšomis.

5. Jeigu trūkumai atsirado dėl Vaikovaikams.eu ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės, Vaiko vaikams.eu per protingą terminą (su Klientu suderintą), pašalina trūkumus. Trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Garantijos suteikimo sąlygos:

6.1. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

6.2. Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus buitinėje technikoje ir balduose įmontuotoms apšvietimo lemputėms ir transformatoriams.

6.3. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.

6.4. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

6.5. Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

7. Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.

8. Svarbu žinoti: garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus:

  • PVM sąskaitą-faktūrą,
  • Pirkimo čekį,
  • Prekių garantinį dokumentą.

Saugokite šiuos pirkimo dokumentus, neišmeskite jų iki garantinio termino pabaigos.